Hallitustyöskentely

Hallitustyöskentelyssä tarvitaan monipuolista osaamista.

Ylivoimaisesti tärkein asia hallitustyössä on aito kiinnostus yritystä kohtaan. tärkeää on myös se, että hallituksen jäsen ymmärtää ympäröivää maailmaa ja vallitsevia trendejä toimialalla.

Olennaisena taitona hallitustyöskentelyn onnistumiseksi on strategisen ajattelun ja toimialan ymmärtämisen lisäksi liiketoimintaosaaminen. Myös asiakasymmärrys, yritystalouden, mittareiden ja rahoituksen hallitseminen ovat merkittäviä osaamisalueita hallitustyöskentelyssä.

Hyvä hallitus on avoin ja toimintaa positiivisesti kehittävä. Hyvä hallitus myös tukee yrityksen operatiivista johtoa tarpeen vaatiessa.

Yhdessä kehitämme yritystäsi ja omaa hyvinvointiasi